Zmiana

tryumf (271 kB)

Ewa Partum
"Zmiana" (1974/2008 r.)

wydruk cyfrowy/płótno
75 x 52 cm

Urodziła się w 1945 roku w Grodzisku Mazowieckim. Studiowała (lata 1963-65) w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, a od 1965 roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Warszawie, kolejno w pracowniach Aleksandra Kobzdeja i Stefana Gierowskiego. Pracę dyplomową obroniła w pracowni Stefana Gierowskiego w 1970 roku.

Rozwijała swoją twórczość w kierunku poezji konkretnej (wizualnej) potem także performance, taki był też temat jej teoretycznej pracy dyplomowej. Póź- niej, od 1973 roku,zajmowała się filmem awangardowym. W latach następnych pochłonęła ją tematyka feministyczna. Jej dzieła „Stupid Women”, „Samoidentyfikacja”, „Kobiety, małżeństwo jest przeciw wam” – to klasyka, już nie tylko sztuki polskiej akcji.

W 2007 roku jej prace pokazywano na wystawie WACK! Art. and feminist revolution w MOCA, Los Angeles, a w 2008 r. na wystawie re.act.feminism w Akademie der Kunst w Berlinie.