Piotr Kossakowski

tetla (271 kB)

Piotr Kossakowski
foto. BWA Rzeszów

Urodził się w 1976 roku w Sosnowcu. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie uzyskał w 2005 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. ASP Zbigniewa Blukacza oraz dyplom dodatkowy w pracowni projektowania prof. Romana Kalarusa.

Obecnie pracuje w katowickiej ASP jako asystent w Pracowni Malarstwa prof. Ireneusza Walczaka. Uczestniczył w 10 indywidualnych wystawach malarstwa oraz ponad 100 zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem, plakatem i rysunkiem.

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień oraz wielokrotnym stypendystą. W 2003 roku otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w 2008 roku – Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego.

O artyście: http://www.asp.katowice.pl/pedagodzy/piotr-kossakowski