Lech Kołodziejczyk

tryumf (271 kB)

Lech Kołodziejczyk
foto. artysty

To wyjątkowa postać w środowisku śląskich artystów. Urodził się w 1953 roku. W 1978 roku ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Grafiki w Katowicach. Profesor nadzwyczajny Katedry Malarstwa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Jest autorem ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych. Wielokrotnie nagradzany za malarstwo, w 1997 roku otrzymał Nagrodę Rektora UŚ za działalność artystyczną i dydaktyczną. W latach 2002- 2007 był wyróżniony za działalność naukowo-artystyczną stypendium naukowym Rektora UŚ.

Z działalnością artstyczną łączy działalność pedagogiczną. Od 2004 pracuje jako profesor nadzwyczajny I Kierownik Katedry Malarstwa w Instytucie Sztuki UŚ w Cieszynie. W tym samym okresie rozpoczął współpracę z postindustrialną przestrzenią wystawienniczą galerii “Szyb Wilson” oraz “Elektrownia”. Jest laureaem wielu prestiżowych nagród, a w roku 2010 otrzymał tytuł profesora naukowego przynawany przez Prezydenta RP.

Strona www: Lech Kołodziejczyk http://lechkolodziejczykart.wix.com/malarz