Ewa Partum

tetla (271 kB)

Ewa Partum
foto. artysty

Polska artystka awangardowa. Urodziła się w 1945 roku w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1963-65 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, a od 1965 roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Warszawie, kolejno w pracowniach Aleksandra Kobzdeja i Stefana Gierowskiego. Pracę dyplomową obroniła w pracowni Stefana Gierowskiego w 1970 roku.

Rozwijała swoją twórczość w kierunku poezji konkretnej (wizualnej) potem także performance, taki był też temat jej teoretycznej pracy dyplomowej. Później, od 1973 roku,zajmowała się filmem awangardowym. W latach następnych pochłonęła ją tematyka feministyczna. Jej dzieła „Stupid Women”, „Samoidentyfikacja”, „Kobiety, małżeństwo jest przeciw wam” – to klasyka, już nie tylko sztuki polskiej akcji.

Od roku 1982 mieszka i pracuje w Berlinie. Jest autorką subtelnych, poetyckich dziłań i obiektów konceptualnych, jak również pionierskich akcji politycznych w przestrzeni publicznej.

W 2007 roku jej prace pokazywano na wystawie WACK! Art. and feminist revolution w MOCA, Los Angeles, a w 2008 r. na wystawie re.act.feminism w Akademie der Kunst w Berlinie.