Wystawy

Sur – Południe
Wystawa trwała od 4 kwietnia od  7 maja 2013 roku pokazaliśmy 32 obrazy olejne oraz 16 pasteli trzech artystów: Manuela Mora, AlfonsoOcon, Miguel Carini, zafascynowanych pejzażem Andaluzji i Granady. Wystawie towarzyszyły następujące imprezy towarzyszące:

- prezentacje studentów Zakładu Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego: „Moje studia, moja pasja, kierunek – Hiszpania” oraz Instytutu Cervantesa w Krakowie: Nauka hiszpańskiego przez Internet.
- pokaz kina hiszpańskiego: „Los Tarantos” oraz „Pa negre”
- popołudnie z poezją Garcia Lorca – wprowadzenie prof. Jacek Lyszczyna.
- pokazy flamenco.

Cykl wystaw Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej przedstawia:

„EXTRA HOMELESS – Monstfur”
Wystawa, która trwała od 26 stycznia do 15 marca 2013 roku była 11 wystawą z cyklu wystaw „Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej przedstawia", które odbywają się w Centrum Kultury Katowice. Prezentacja ta to opowieść o osobistych przeżyciach i obserwacjach rzeczy i zjawisk dobrze znanych pokoleniu lat 80. Ale nie tylko. Monstfur ma wątpliwości, czy jesteśmy rzeczywiście u siebie, w domu. Oczywiście mamy dachy nad głowami, mamy samochody. Wypalamy 20 papierosów dziennie, telewizor stał się głównym źródłem wiedzy. Otacza nas kalejdoskop chorych psychicznie przedmiotów i bezużytecznych informacji. Monstfur pokazując swój "Extra Homeless" przez pryzmat własnych upodobań, chciał spytać "jak się mieszka?". Uzupełnieniem otwarcia wystawy był DJ, który na żywo miksował muzykę nawiązującą do prac znajdujących się w galerii.

WYOBRAŻALNE–RZECZYWISTE Lech Kołodziejczyk
Wystawa pokazywała najbardziej reprezentatywny zestaw obrazów powstających od początku lat osiemdziesiątych, zamkniętych w kilku obszernych cyklach – "Kosmogonie", "Księga słońca", "Głowy", "Rytmy pamięci". Zestawione obok siebie, tworzyły światy wyobrażone i przeczuwane, które dzięki kreatywnej sile formotwórczej prowokują do istnienia rzeczywistość niewidoczną, lecz możliwą w swej nieprzewidywalności. 
LECH KOŁODZIEJCZYK – rocznik 1953. Studiował w ASP w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach (dyplom w 1978 r.). Od 2004 r. jest Kierownikiem Katedry Malarstwa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Ma w dorobku ponad sto wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych. Był nagradzany za malarstwo (m.in. dwukrotny laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego). Autor dwóch publikacji naukowych: Wielość przestrzeni oraz Rytmy pamięci. Obecnie pracuje nad zbiorem esejów Od wzniosłości do ironii, stanowiącym próbę opisania własnej twórczości w kontekście złożonej problematyki sztuki współczesnej.

PO CAŁOŚCI -  Piotr Kossakowski
Wystawa prac Tadeusza Koseliabsolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członka Związku Polskich Artystów Plastyków, obecnie wykładowcę w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się w dniach 27.09.2013 – 31.10.2013.
Tadeusz Kosela tak pisze o swoich poszukiwaniach twórczych: „Moje kompozycje z elementami figuratywnymi lub abstrakcyjne równoważą poziomy z pionami, kontrastowo zestawione są akcenty kolorystyczne: mocne i zgaszone. Ważna jest dla mnie przede wszystkim warstwa gry kolorystycznej zachodząca w zmiennych temperaturowo tonacjach, najczęściej do wydobywania kontrastów. Kolory, ze swym ekspresyjnym działaniem, przekazują stany emocjonalne, które przekładają się na akcję barw, zakamuflowaną fabułę i metaforę”.

ŚLĄSKA ZACHĘTA - zakupy 2013
Wystawa miała na celu zaprezentowanie zakupionych dzieł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejeła ona następujące prace:

Izabella Gutowska - Live is a story - technika mieszana
Łódź Kaliska - Tryumf geniusza destrukcji - fotografia czarnobiała
Dominika Kowynia - Nudzę się - olej
Ewa Partum - Zmiana - wydruk cyfrowy 1/3
Leon Tarasewicz - Bez tytułu (2007)
Lesław Tetla - Jednoskta mieszkaniowa - olej
Andrzej Tobis - Antyglobalistka - olej

Park dobrych Emocji
Oprócz cyklu wystaw zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacja Aktywni w  Regionie cykl warsztatów o tematyce ekologicznej na terenie Parku Śląskiego. Do przekazania treści ekologicznych wykorzystaliśmy sztukę, w tym zwłaszcza: uświadomiliśmy, że człowiek jest cząstką bioróżnorodności i swoimi działaniami może chronić środowisko, człowiek odpowiada za decyzje, często rujnujące przyrodę nieodwracalnie, że symbioza człowieka z naturą zawsze leżała u podstaw rozwoju społeczności,
Lokalizacja wydarzenia w Parku Śląskim miała zwrócić uwagę na wyjątkowość tego miejsca, zachęcić do postrzegania go nie tylko jako miejsca weekendowego wypoczynku, rozrywki, ale położonej w centrum aglomeracji ostoi roślin i zwierząt, wymagającej ludzkiego szacunku i opieki. Uruchomionych zostało 18 Ekologicznych Warsztatów Artystycznych „EWA”, realizowanych w każdy weekend sierpnia i września. Z wykorzystaniem różnych form artystycznego przekazu omawialiśmy poszczególne zagadnienia ekologiczne. W sierpniu na wyznaczonym terenie odbyła się edukacyjna gra terenowa, której celem było zapoznanie uczestników z florą i fauną parku.  Na koniec warsztatów zorganizowaliśmy wielką wystawę wraz z katalogiem prac, które powstały podczas warsztatów.