Bez tytułu

tryumf (271 kB)

Leon Tarasiewicz
"Bez tytułu" (2007 r.)

olej/płótno
190 x 130 cm

Urodził się w 1957 roku w Waliłach, koło Białegostoku. Podkreśla swoje białoruskie korzenie, aktywnie wspiera działania tej mniejszości narodowej, w 2008 roku został ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu, a następnie w 1984 roku Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Jest profesorem sztuk plastycznych związanym z macierzystą uczelnią, gdzie gościnie prowadził pracownię malarstwa, wykłada prze- strzeń malarską na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii.

Artysta malarz, pedagog, społecznik W 2007 roku Leona Tarasewicz otrzymał Wielką Nagrodę Fundacji Kultury „za konsekwentne rzucanie wezwania zarówno tradycyjnemu rozumieniu malarstwa, jak i wszelkim konwencjom rozumienia sztuki”. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym odznaczony został w 2005 r. Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.