Fundacja Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powstało w grudniu 2012 roku. Podstawowym celem Towarzystwa jest promocja  oraz tworzenie Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, prezentacja twórców oraz stworzenie artystom warunków zachęcających ich do twórczego działania.

Gromadzona od 2005 roku Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej oceniana jest bardzo wysoko przez krytyków, kuratorów i dziennikarzy  piszących o kulturze. W 2013 roku realizowaliśmy te zadania poprzez organizację wystaw sztuki współczesnej wraz z imprezami towarzyszącymi.

Władze Fundacji