SLASKA ZACHETA - ZAKUPY 2013 Wystawa miała na celu zaprezentowanie zakupionych dzieł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
AMAZING BACKGROUND OPTIONS
SLASKA ZACHETA - ZAKUPY 2013 Wystawa miała na celu zaprezentowanie zakupionych dzieł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
AMAZING BACKGROUND OPTIONS
SLASKA ZACHETA - ZAKUPY 2013 Wystawa miała na celu zaprezentowanie zakupionych dzieł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
AMAZING BACKGROUND OPTIONS
Zakup dziel sztuki sfinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego